Här Är Sveriges & Världens Farligaste Djur

Här Är Sveriges & Världens Farligaste Djur

Vill du veta vilka som är Sveriges och världens farligaste djur? Läs vidare för listan över vårt lands 7 farligaste djur och även världen över. 

I Sverige har vi som vi alla vet blivit skonade från majoriteten av världens farligaste djur. Vi har inga av världens giftigaste ormar, giftiga spindlar eller andra otäcka djur som förekommer i andra delar av vår planet, tack och lov. I jämförelse med andra länder finns det inte många farliga djur i Sverige.

Däremot har vi en del djur som varje år orsakar dödsfall runt om i landet, vilket många inte är medvetna om. Många av dessa djur platsar nog inte på listan över världens farligaste djur, men orsakar trots det dödsfall i Sverige varje år. 

Djuren i denna lista är de som orsakar flest dödsfall årligen i Sverige. Listan börjar bakifrån och slutar med det farligaste djuret i Sverige.

7 av Sveriges farligaste djur

7. Varg

Varg - Sveriges farligaste djur

Varg är ett djur som har möjligheten att skada människor, men som sällan gör det. I vildmarken ser den människan som ett hot och håller sig mycket hellre på avstånd än att ge sig in i en konflikt. 

Det senaste dödsfallet orsakat av en varg var 2012 då en djurvårdare på Kolmårdens djurpark dödades av ett antal vargar i fångenskap. 

6. Huggorm

Huggorm - Sveriges farligaste djur

Inom huggormssläktet finns många extremt farliga ormar, men som tur är finns ingen av de farligaste arterna i Sverige. Om några av dessa huggormar funnits i Sverige hade de utan tvekan toppat listan över Sveriges farligaste djur.

Vi har tre arter av huggormar i vårt land – tillsammans orsakar de omkring 250 bett på människor varje år, varar de allra flesta söker läkarhjälp. Ett huggormsbett är normalt sätt inte särskilt allvarligt, men det finns de som är överkänsliga och upplever en analytisk chockreaktion som resultat av bettet. Detta kan få allvarliga konsekvenser och är anledningen till att runt 1 person dör som resultat av ett huggormsbett varje årtionde. 

Huggormen är sedan år 2000 fridlyst i Sverige.

Kolla in denna lista för 12 av världens giftigaste ormar

5. Björn

Björn

Ett möte med en hungrig björn i skogen är förmodligen den farligaste situationen du kan hamna i med ett djur i Sverige. Om man tittar på vilken skada en björn kan orsaka så är det förmodligen det farligaste djuret i Sverige, eller åtminstone ett av de farligaste.

Björnattacker är dock väldigt ovanliga och under de senaste hundra åren har endaste ett fåtal dödsfall påträffats, två av offren jägare. 

4. Hund

Hund - Farliga djur i Sverige

Hundar är ett av de djur som orsakar flest sjukdomsbesök i Sverige och mer än 5000 personer blir bitna varje år. De som blir bitna är nästan alltid hundägaren själv. Det är väldigt ovanligt för en hund att attackera utan anledning. 

Dödsfall orsakat av en hund är väldigt ovanligt i Sverige. 

 

3. Häst

Häst - Sveriges farligaste djur

Hästar är vanligtvis inte aggressiva, men kan oavsiktligt sparka, bita eller trampa den som råkar stå i vägen. Det är heller inte ovanligt att folk ramlar av hästar när de försöker rida.

Hästar är det djur som är ansvarig för flest läkarbesök och skador i landet – ungefär 13000 personer tvingas söka läkarvård på grund av sina skador. 

Runt 4 personer dör varje år i hästrelaterade skador, vilket gör hästen till ett av Sveriges farligaste djur.

2. Älg

Älgen är ett av de far På grund av den stora mängden älg vi har i Sverige är trafikolyckor med djuret vanligt förekommande. Runt 45000 olyckor sker varje år och ungefär 800 personer skadas allvarligt på grund av kollision med vilt, majoriteten av dessa är orsakade av älg.  

På grund av älgens storlek kan en krock med djuret ha förödande konsekvenser och runt 5 dödsfall rapporteras varje år. 

Älgattacker är även ett relativt vanligt inträffande, även i bostadsområden i vissa delar. Runt 10 allvarligare skador rapporteras årligen och dödsfall har även inträffat. Ofta är det älgtjurar eller älgkor med kalvar som är ansvariga för detta, då de kan bli väldigt aggressiva utan någon vidare anledning. Om det inte vore för nästa djur i listan hade älgen förmodligen varit det farligaste djuret i Sverige.

1. Geting - Sveriges farligaste djur

Geting - Sveriges farligaste djur

Visste du att getingen är Sveriges allra farligaste djur?

Ett stick från en geting eller bi är vanligtvis ingen fara och många av oss har någon gång i livet blivit stuckna. Dock finns det många som är allergiska och bör vara extra försiktiga. 

Omkring fem personer dör varje år till följd av bi- eller getingstick kombinerat med en allvarlig allergi. Detta gör getingen till Sveriges farligaste djur. 

 

Världens 7 farligaste djur

Vilket är då världens farligaste djur? Svaret på denna fråga kommer nedan. Du kan dock vara säker på att det är något betydligt farligare än en geting.

Denna lista utgår från antal dödsfall som djuret orsakar varje år. Vi börjar bakifrån och avslutar listan med det farligaste djuret i världen. Vad jag kan säga direkt är att dessa djur inte är några som man ofta tänker på när det handlar om farliga djur.

 

7. Maskar

Världens farligaste djur

Hur kan maskar platsa på listan över värdens farligaste djur? 

Det är inte vanliga daggmaskar det handlar om. Det är en parasitmask som kallas spolmask som är otroligt farlig för människor. 

Det är en av de större parasitmaskar och de leder till en farlig infektion vid namn spolmaskinfektion. Det är tyvärr fler barn än vuxna som drabbas av infektionen.

Antal årliga dödsfall: Minst 4500

6. Tse-Tse flugan

Tsetse flugan bär på en minst sagt otrevlig sjukdom vid namn sömnsjukan. Den som blir drabbad av sjukdomen upplever huvudvärk, feber och andra otrevliga symptom. I värsta fall leder sjukdomen till allvarligare problem. 

Den goda nyheten är att antal dödsfall årligen håller på att minska.

Antal årliga dödsfall: Omkring 10 000

5. Rovskinnbaggar

Rovskinnbagge världens farligaste djur

Denna otrevliga insekt är välkänd för att bita folk i ansiktet. De bär på en parasitinfektion vid namn Chagas sjukdom.

Antal årliga dödsfall: Omkring 12 000

4. Sötvattensniglar

Sötvattensnigel världens farligaste djur

Sötvattensnigeln är ett lurigt litet djur. Det ser inte farligt ut, men innebär trots detta en stor risk för människan.

Snigeln bär på parasitiska maskar som hos människor orsakar en infektion vid namn schistosomiasis, som bland annat visar sig genom kraftig magont. 

Miljontals människor insjuknar i sjukdomen varje år, men man uppskattar att någonstans mellan 20 000 och 200 000 människor varje år dör i sjukdomen.

 

Antal årliga dödsfall: Över 20 000

3. Hund

Vem kunde tro att människans bästa vän skulle platsa på denna lista? Det är dock det enda djur som platsat både listan över Sveriges och världens farligaste djur.

En del hundar bär på sjukdomen rabies, som är en väldigt farlig sjukdom för människor. Hundar som bär på sjukdomen är ett av de största hoten för människor världen över. Viruset kan dock behandlas med vaccin, men det är inte alltid det finns tillgängligt i länder där hundar med rabies härjar.

Omkring 35 000 människor dör i rabies varje år och man uppskattar att 99% av sjukdomen orsakas av hundar.

 

Antal årliga dödsfall: Omkring 35 000

2. Ormar

Bungarus candidus världens farligaste orm

Ormen är ett djur som de flesta inte blir förvånade över att hitta i denna lista. Många av de dödligaste ormarna finns i Indien där motgift inte alltid finns tillgängligt för alla som har oturen att bli biten av en giftig orm. Omkring 46 000 människor i Indien dör varje år av ormbett.

Echis huggorm är den orm som orsakar flest dödsoffer årligen. Kolla in denna artikel om du vill veta mer om världens giftigaste och farligaste ormar

 

Antal årliga dödsfall: Omkring 100 000

1. Myggor - världens farligaste djur

Myggor - världens farligaste djur

Visste du att myggan är världens farligaste djur? Isåfall hade du rätt och med god marginal dessutom. 

Eftersom myggor är en blodsugande insekt sprider den sjukdomar från person till person via blod. Den farligaste sjukdomen som myggor bär på är malaria, som är ansvarig för mer än hälften av alla dödsfall orsakade av myggor. Denna sjukdom förekommer först och främst i delar av Afrika, omkring Saharaöknen. Även då sjukdomen kraftigt minskat de senaste åren är den fortfarande ett stort hot för människor i dessa delar av världen.

Dengue feber är en annan farlig sjukdom som myggor bär på och som är en av de främsta dödsorsakerna i många utvecklingsländer i Latinamerika och Asien. 

 

Antal årliga dödsfall: Omkring 750 000

Visste du vilket som var det farligaste djuret i världen? Om inte, vilket trodde du det var? Lämna en kommentar med svaret.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Nej detta stämmer inte!!
    Sveriges giftigaste djur är en 55 meter lång slemmask – långsnöret!
    Mvh. Mika

Lämna ett svar

Stäng meny